Under vår- og høstsesongene (ca. 20.3.-30.5. og 20.8.-15.11.) trenger vi folk til trekktellinger og hekketakseringer, samt ivrige og nysgjerige ringmerkingsassistenter. Hvis du kan tenke deg å delta i arbeidet ved stasjonen ta gjerne kontakt med stasjonspersonalet for å finne ut når neste tur til øya er.

Potensielle ringmerkingsassistenter kan få opplæring i behandlingen og ringmerking av fugler dersom det er tilstrekkelig tid og bemanning ved stasjonen. Å lirke ut fuglene av fangstnettene krever en viss fingerferdighet, tålmodighet og talent. Ringmerking bedrives så ofte vi kan i forhold til personaltilgangen for å bidra til å utforske fugletrekk, levealder og bestander. I tillegg gir det oss en bedre oversikt over de til enhver tid rastende fuglene på øya. Å være aktiv i stasjonsarbeidet er nyttig å lærerikt i mange henseender.

Hver kveld fører vi opp alle arter og antall som er sett i løpet av dagen i loggpermen, og disse dataene benyttes under sammenstillingen av årsrapportene. Det jobbes med å finne løsninger som kan overføre en del av dette arbeidet til regneark og databaser.

Løvsanger under ringmerking.